Balkán Hangja Kulturális Egyesület

 

 

 Főoldal

 Egyesület

 Kapcsolat

Balkán

Hangocska

 Az Egyesület 2003-ban abból a célból alakult, hogy a magyarországi balkáni kisebbségeknek lehetőséget és segítséget nyújtsunk kultúrájuk bemutatásához, hagyományaik ápolásához, tradicionális értékeinek megőrzéséhez. Az egyesület olyan budapesti fiatalokból áll, akik a hazai balkáni nemzetiségekhez tartoznak, illetve velük szimpatizálnak, és a magyarországi kisebbségek életében eddig is aktívan részt vettek, a kisebbségek részéről elismert személyek.

 

Mint civil emberek, több mint egy évtizede szervezzük és adjuk át a balkáni kultúrát a közönségnek, látogatóink száma évről évre növekszik, a fiatalabb és az idősebb generáció egyaránt szívesen vesz részt programjainkon. Nem csak a magyarországi balkáni kisebbségek, hanem az egyéb nemzetiségek is szívesen látogatják rendezvényeinket, hiszen ezzel közelebb kerülnek egymás kultúrájához és az egymás iránti diszkrimináció határai megszűnnek.

 Balkán Hangja Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesületi formában működő társadalmi szervezet.

Az Egyesület neve:

Balkán Hangja Kulturális Egyesület

(rövidített név: BHKE)

Az Egyesület székhelye:

1172 Budapest, Hidasnémeti u. 75/b.

 

Az Egyesület önálló jogi személy, amely egyesületi formában működik.

Az Egyesület alapítási éve: 2003.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

Működése kiterjed az ország egész területére és a határon túlra.

Az Egyesület célja, közhasznú tevékenysége

 A balkáni nemzetiségek történelmének, kulturális örökségének, művészetének, néptáncának, népdalainak és népzenéinek megismerése és megismertetése, ezzel bővítve a Magyarországon ismert kultúrák palettáját. 

A fenti cél megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket fejti ki:

  1. Balkán Hangja rendezvénysorozat megrendezése, anyagi költségeinek biztosítása, kulturális szolgáltatások nyújtása
  2. Interetnikus, multikulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása kulturális szolgáltatások nyújtása
  3. Kulturális előadásokon való részvétel, konferenciák szervezése
  4. Hagyományok gyűjtése, ápolása, ismertetők, kiadványok készítése, terjesztése
  5. A magyarországi nemzeti kisebbségek egységbe tömörítése, aktivizálása és bevonása a közösség, illetve az Egyesület munkájába, nemzeti kulturálisidentitásuk megőrzése és megerősítése, jogaik és érdekeik védelme és képviselete. A nemzetiségek nyelvének továbbművelése, oktatásának megszervezése.
  6. Nemzeti hagyományok ápolása és népszerűsítése, öntevékeny hagyományőrző csoportok, együttesek működésének elősegítése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetivel való kapcsolattartás és együttműködés
  7. Nemzeti évfordulók megünneplése, előadások, irodalmi műsorok, baráti találkozók és egyéb rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése.
  8. A Magyarországon bejegyzett kisebbségek anyaországaihoz fűződő kapcsolatainak ápolása és továbbfejlesztése. Kapcsolat felvétele hasonló külföldi szervezetekkel, közös konzultációk, tapasztalatcserék szervezése
  9.  Európai Unóban a kisebbségek kulturális hagyományainak és identitásának megőrzése érdekében kapcsolatok keresése Európai viszonylatokban.
  10. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

·       Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés

·       Kulturális tevékenység

·       Kulturális örökség megóvása

·       A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Tagok:

Pártoló tagok:

Adorján Katalin

Kozityné Illés Evica

Agatity Krunoszláv

Ambrózy Gabriella

Bede Zoltán

Bonczó Emese

Ceferidisz Vaszilisz

Csima Szilárd

Czakó Elena

Dzindzisz Magdalena

Genát Andrea

Halász László

Ivanova Teodóra

Iványi Szilvia

Kanalas Katalin

Kiss Elvira

Kovács Zsuzsanna

Lakatos András

Molnár Dalma

Molnár Olivér

Dr. Muszev Dancso

Princz Gábor Gergő

Pongrácz Gábor

Smuk Gábor

Szabó Bogdán

Szeltner László

Szeltner Levente

Szertaridisz Jannis

Szick Edit

Vukovits Dusán

Zachoranschi Richárd

Zupka Sándor

Wertetics Szlobodán